Pergola

Pergola – något annat än en markis

Ett klassiskt val av väder- och solskydd är en markis. Men i takt med att allt fler bygger ut sina uteplatser har markiserna ofta en begränsning i hur långt ut de kan gå. Då är en pergola i aluminium ett alternativ som många upptäckt. Skillnaden mot en vanlig markis är framförallt två. Man har ben/stolpar i framkant, samt att ut mot stolparna löper duken i åtminstone två skenor. Fördelarna är många;

Mer info hos: Skånsk Fönstermiljö 040-295100