Koenigsegg en skånsk monsterbil!

Det har varit Christian von Koenigseggs barndomsdröm att bygga superbilar när han startade företaget för över 25 år sedan från sitt garage. Sedan dess har vi vuxit med stora steg men vi lyckas ändå behålla en familjekänsla på vår arbetsplats. Vi är ett mångsidigt företag med medarbetare från olika bakgrunder, förenade i att skapa ultimat prestanda och kundupplevelser. Precis som de bilar vi tillverkar - produkten av hela vårt samverkande team är verkligen större än summan av dess delar.

Mer info.www.koenigsegg.com