Förverkliga den önskade ljuspenetrationen!

Förverkliga den önskade ljuspenetrationen!

Med solskydd vertikala glidpaneler kan vi påverka ljusintegreringen i rummen själva (dynamiskt solskydd).
Med behaglig belysning flyttas skjutluckorna från fönstret. Med risken för överhettning kan vi skydda fönstren mot solljus genom helt eller delvis glidning av panelerna.

Mer info från Skånsk fönstermiljö 040-29 51 00